หัวข้อข่าว โครงการอบรมลีลาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร คณะครุศาสตร์
  รายละเอียดข่าว โครงการอบรมลีลาศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร

รุ่นที่ 1 หว่างวันที่ 12 -16 ฟฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 - 18.30 น. ได้แก่
หลักสูตรพลศึกษา ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์
รุ่นที่ 2 หว่างวันที่ 12 -16 ฟฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 - 18.30 น. ได้แก่
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสังคมศึกษา
รุ่นที่ 3 หว่างวันที่ 12 -16 ฟฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 - 18.30 น. ได้แก่
หลักสูตรคณิตศาสตร์ และภาษาไทย

โดย คณะครุศาสตร์
ณ ใต้อาคารคณะวิทยาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  ลิงค์เว็บไซด์อื่น http://
  แฟ้มข้อมูลข่าว
  วิดีโอ


 
ภาพถ่ายโดย : วิจิตรา
วันที่ประกาศ 2012-11-13
สถิติการเข้าชม 667 ครั้ง