หัวข้อข่าว กำหนดรับนิสิต/นักศึกษาครู หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555) เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
  รายละเอียดข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ได้กำหนดรับนิสิต/นักศึกษาครู หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี (ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 กรกฎาคม 2555

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.data3.mua.go.th/bpp_pt/
  ภาพข่าว ไม่มีรูปภาพ
  ลิงค์เว็บไซด์อื่น http://www.data3.mua.go.th/bpp_pt/
  แฟ้มข้อมูลข่าว news/filenews/_010712_120711.pdf


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : สุภาวดี
วันที่ประกาศ : 2012-07-01
สถิติการเข้าชม : 574 ครั้ง