อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home-Based Learning (HBL) สำหรับครูผู้สอนระด

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home-Based Learning (HBL) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 กลุ่มครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 20-21 ธันวาคม 2564 รูปแบบ Onsite ณ อาคาร 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://drive.google.com/drive/folders/1oTbkeG1iuqeJSQMvMfuXhxdtrEiUtcpn?usp=sharing
  แฟ้มข้อมูลข่าว
  วิดีโอ


 
ภาพถ่ายโดย : สุริยะ
วันที่ประกาศ 2021-12-20
สถิติการเข้าชม 30 ครั้ง