กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3 ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  แฟ้มข้อมูลข่าว
  วิดีโอ


 
ภาพถ่ายโดย : สุริยะ
วันที่ประกาศ 2021-12-22
สถิติการเข้าชม 18 ครั้ง