การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตรวิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal

การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตรวิชาการครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ : ZOOM Meeting

ภาพกิจกรรม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normal โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์
ลิงค์อัลบั้มภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1Hn8O44BLRdPzY0GK__VdApTs8NyVDDSY?usp=sharing

ภาพกิจกรรม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 การนำเสนอผลงานบทความและผลงานวิจัย 3 กลุ่ม คือ - การศึกษา - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 8 ห้องย่อยในการนำเสนอ
ลิงค์อัลบั้มภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1CnbANxjGaB5PF6jD75k4b7Miu4aJpItv?usp=sharing

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  แฟ้มข้อมูลข่าว
  วิดีโอ


 
ภาพถ่ายโดย : สุริยะ และคณะ
วันที่ประกาศ 2021-12-26
สถิติการเข้าชม 32 ครั้ง