ติดต่อสอบถาม
คำแนะนำการติดต่อสอบถาม/ชมเชย/เสนอแนะ/ร้องเรียน ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

- ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป

- สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

- กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ คณะครุศาสตร์อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
 
ชื่อ : สกุล :
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน : กรอกเฉพาะตัวเลขจำนวน 13 หลัก
(กรุณาใส่หมายเลขบัตรประชาชนที่เป็นจริง)
เบอร์โทรศัพท์ : กรอกเฉพาะตัวเลขจำนวน 10 หลัก
เช่น 0876543210
อีเมล์ :
หมายเหตุ : กรุณาใส่ E-mail ตามความเป็นจริง เนื่องจากจะได้ใช้อีเมลนี้ในตอบคำถามถึงท่านโดยตรง
สถานะผู้สอบถาม :
   
ประเภทคำถาม :
หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
กรอกตัวอักษร
ตามที่ท่านเห็น ::   :            
 
 
พัฒนาระบบโดย : นายสุริยะ วิฤทธิ์