เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 
  ประเภท แบบฟอร์มต่างๆ
  รายละเอียด แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ชนิดเอกสาร .doc
  ขนาดเอกสาร 41472 Bytes.
  ดาวน์โหลด >> document/filedocument/1_180421_160141.doc


 
วันที่โพส : 2021-7-17
สถิติการดาวน์โหลด : 360 ครั้ง