คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 5 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


คณะครุศาสตร์
Easy Slider jQuery Plugin Demo
 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน หนูสีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
 • การประชุมครุศาสตร์วิชาการ ปี 2564
 • ลำดับการจัดรายการสถานีวิทยุ ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 - 10.30 น.
 • ขอแสดง?ความยินดีกับนายธนพล? คงนวลใย? ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ? 1st CrC academy? International
 • คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ขอแสดงความยินดีกับ? นายณัฐพงศ์? บุญชากร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็ก เเละเยาวชนดีเด่น?จังหวัดตรัง
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุ่มดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยา ชวดชุม ประธานสภานักศึกษา นักศึกษาสาขาศิลปะ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤสรณ์ ศรีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่น
 • ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้
 • ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สิทธิ์ ใจรังษี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ออนไลน์
 • รายชื่อประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา รหัส 64 คณะครุศาสตร์

"บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ"


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ​ นายณัฐพงศ์​ บุญชากร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็ก เเละเยาวชนดีเด่น​จังหวัดตรัง   [2021-09-24] [156]
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุ่มดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา   [2021-09-21] [153]
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยา ชวดชุม ประธานสภานักศึกษา นักศึกษาสาขาศิลปะ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ   [2021-09-17] [169]
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤสรณ์ ศรีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่น   [2021-09-15] [166]
คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   [2021-09-10] [171]
ข่าวทั้งหมด  
  ภาพกิจกรรมล่าสุด
Untitled Document  คนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์
ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน    [2021-12-23] [99]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน หนูสีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   [2021-12-21] [141]
ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564   [2021-12-1] [84]
ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชติ เพรชสังฆาต นายสุริยา ชวดชุม และนายนวกิจ ปานรอด   [2021-11-1] [102]
ขอแสดงความยินดีกับ​ นายณัฐพงศ์​ บุญชากร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็ก เเละเยาวชนดีเด่น​จังหวัดตรัง   [2021-09-24] [156]
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุ่มดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา   [2021-09-21] [153]
ข่าวทั้งหมด
 
E-Learning
   
 
 
 
 
Untitled Document
คณบดี
Untitled Document คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง
คณบดีคณะครุศาสตร์
สายตรงคณบดี
 
แนะนำผู้บริหาร
สายตรงถึงผู้บริหาร
 
 
เข้าสู่ระบบ :
 

นักศึกษา 

 
 

บุคลากร 

 
  ผู้ดูเเลระบบ   
 

 
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
atasehir escort
maltepe escort
pendik escort
sex shop
sex shop
besiktas escort
umraniye escort
sisli escort
mecidiyekoy escort
taksim escort
istanbul escort

Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop