คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Untitled Document
การเงินและงบประมาณ
ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555


คณะครุศาสตร์มีรายได้หลักจาก 2 แหล่งได้แก่ รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ ปี 2564
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

18,062,600

47.81

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

19,720,400

52.19

รวม 37,783,000 100.00


งบประมาณ ปี 2563
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

16,106,600

62.72

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

9,570,500

37.27

รวม 25,677,100 100.00


งบประมาณ ปี 2562
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

11,776,800

53.67

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

10,166,900

46.33

รวม 21,943,700 100.00


งบประมาณ ปี 2561
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,468,800

64.13

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,295,550

35.87

รวม 14,764,350 100.00


งบประมาณ ปี 2560
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,468,800

64.11

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,299,550

35.89

รวม 14,768,350 100.00


งบประมาณ ปี 2559
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้

10,290,600

64.60

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,569,500

35.40

รวม 15,930,100 100.00


งบประมาณ ปี 2558
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,549,200

60.1

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

6,340,950

39.9

รวม 15,890,150 100.00


งบประมาณ ปี 2557
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 16,850,900 75.67
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,416,600 24.33
รวม 22,267,500 100.00


งบประมาณ ปี 2556
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 14,006,000 74.67
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,751,200 25.33
รวม 18,757,200 100.00


งบประมาณ ปี 2555
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 13,703,300 83.78
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,652,970 16.22
รวม 16,356,270 100.00


Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop