คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรมประกันคุณภาพ   กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 •  
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะคร [2021-12-22]:[164]
 •  
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา 2/2563 [2020-11-28]:[212]
 •  
 • โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครู (ระดับคณะ) ปีการศึกษา 1/2563 "การประกวดการนำเสนอผลงานเ [2020-11-14]:[211]
 •  
 • โครงการสัมมนานักศึกษาหลังปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 1/2563 [2020-10-31]:[193]
 •  
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และลงนามความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้โรงเรีย [2020-10-17]:[190]
  กิจกรรมทั้งหมด  

     กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
 •  
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้การสอนแบบ Home - Based Learning (HBL)” [2021-11-26]:[116]
 •  
 • สรุปโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ [2021-10-15]:[121]
 •  
 • การประชุมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สืบสานตามพระราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางพระราชด [2021-10-15]:[208]
 •  
 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบออนไลน์” สำหรับครูกลุ่มโรงเรีย [2021-09-12]:[96]
 •  
 • การประชุมสรุปข้อมูลและวางแผนการเตรียมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมร [2021-09-02]:[104]
  กิจกรรมทั้งหมด  


  Coppy Right
  line facebook youtube ContactUs

  คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
  Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
  E-mail: edu.nstru@hotmail.com
  Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


  ผู้พัฒนาระบบ

  sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop