คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


เว็บคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กิจกรรมทั้งหมด | กิจกรรมทั่วไป | กิจกรรมพัฒนานักศึกษา | กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม | กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | กิจกรรมประกันคุณภาพ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คณะครุศาสตร์
  มีข่าวกิจกรรมทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  กิจกรรมอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 2021-11-03
2  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครง 2021-08-29
3  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2021-08-04
4  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระบบออนไลน์ เรื่อง Helping students handle reading challenges strategic 2021-07-21
5  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 2021-07-14
6  สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม ติวเพื่อน้อง EDU NST 2021-06-28
7  โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒ 2021-03-27
8  กิจกรรมค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 2021-02-03
9  การอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการพัฒนาความเป็นครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการเสวนา "การพัฒนาความเป็นคร 2020-10-21
10  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงกับแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน 2020-10-21
11  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้ 2020-10-09
12  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้ 2020-09-04
13  การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องทักษะพื้นฐานของครูยุคใหม่กับการพัฒนาตน และสำหรับผู้รั 2020-09-01
14  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้ 2020-08-21
15  โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไป 2020-08-14
16  งานตลาดนัดครุศาสตร์ลั่นทุ่ง 2020-01-29
17  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคแท่นพิมพ์เจลลาตินสู่การจัดการการเรียนรู้กลุ่มสาร 2019-08-05
18  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะครุศาสตร์ รุ่นปี 57 2019-04-17
19  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเครื่องบินเดินตามและเครื่องร่อนสำหรับนักเรียนนักศึกษา 2019-02-15
20  การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2019-02-13
21  พิธีเปิดโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ชื่อ “นักคิด นักสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมสู่สังค 2019-02-13
22  กิจกรรมตลาดนัดชุมนุมครุศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 2018-09-12
23  โครงการค่ายต้นกล้าแห่งความดี สร้างครูดีมีคุณธรรม 2018-08-03
24  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การบูรณาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในการฝึกประสบ 2018-07-20
25  โครงการพัฒนาบุคคลิกภาพนักศึกษาสอบบรรจุครูท้องถิ่น 2018-04-30
26  โครงการเตรียมความพร้อมสู่การผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้ 2018-01-06
27  การประชุมนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561 2017-11-23
28  โครงการค่ายต้นกล้าแห่งความดี สร้างครูดี มีคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 2017-08-06
29  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2017-08-01
30  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านครุศาสตร์สัมพันธ์ 2015-10-23
 
 [1] [2]
 มีทั้งหมด 39 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop