คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 4 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Untitled Document

คณะ/หน่วยงาน


::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Technology Industrial
http://techno.nstru.ac.th
เปิดสอนช่างอุตสาหกรรมระดับปริญาญาตรี 4 ปี ปริญาญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) และ ปริญญาโท
Tel : 075-377-439
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences
http://human.nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-377-442
คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences
http://manage.nstru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-809-845
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
http://www.sct.nstru.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-845-533
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
Graduate
http://graduate.nstru.ac.th
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
Tel : 075-377-438

กองนโยบายและแผน
-
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/plan/
ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
Tel : 075-377-440
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
SatitNstru
https://satit.nstru.ac.th/
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 0758-8098-8744
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/research/
พัฒนาความสามารถทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
Tel : 075-377-742
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Resource Academy Center Education
http://race.nstru.ac.th
สนับสนุนทรัพยาการการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทักษะภาษาต่างประเทศ
Tel : 075-809-833
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Regis
http://regis.nstru.ac.th
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา, พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
Tel : 075-392-043
หอสมุดกลาง
Nakhon Si Thammarat University Library
http://arc.nstru.ac.th
สืบค้นหนังสือ, อ่านหนังสือ, ยืมหนังสือ, ห้องคอมพิวเตอร์
Tel : 075-377-444
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop