คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 7 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Untitled Document

การประกันคุณภาพ


   กิจกรรมประกันคุณภาพ
คณะครุศาสตร์
 •  
 • การประชุมคณะทำงาน SSR คณะครุศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับขับเคลื่อนภารกิจของคณะรับการ [2021-10-11]:[118]
 •  
 • การรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 [2021-08-23]:[80]
 •  
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ [2021-07-23]:[60]
 •  
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรพละศึกษา [2021-07-21]:[48]
 •  
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ [2021-07-20]:[46]
  กิจกรรมทั้งหมด  


  Coppy Right
  line facebook youtube ContactUs

  คณะครุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
  Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
  E-mail: edu.nstru@hotmail.com
  Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


  ผู้พัฒนาระบบ

  song lyrics