คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 3 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


สื่อโสตทัศนูปกรณ์

อาคารและสถานที่


อาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์ | อาคาร 6 | อาคาร 12 | อาคาร 26 | อาคารสาธิต (จิ๋ว) | รายงานสรุปจำนวนห้อง

คณะครุศาสตร์

อาคาร EDU

ลำดับที่ อาคาร หมายเลขห้อง ชื่อห้อง ความจุ (คน) ขนาด (กxย)
1 EDU E101 ห้องสำนักงาน 8 8x16
2 EDU E102 ห้องประชุมแคทลียา 10 4x8
3 EDU E103 ห้องประชุมเอื้องมณีฉาย 40 8x16
4 EDU E104 ห้องประชุมบุหงากะสุต 150 16x16
5 EDU E105 ห้องประชุมแวนด้า 6 2x3
6 EDU E106 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 6 4x8
7 EDU E107 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 4x8
8 EDU E108 ห้องครัว 6 2x4
9 EDU E109 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 2x4
10 EDU E110 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาไทย 6 4x8
11 EDU E111 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ 6 4x8
12 EDU E112 ห้องพักรับรอง 10 2x8
13 EDU E201 ห้องคณบดี 1 8x8
14 EDU E202 ห้องประชุมเอื้องคำ 10 4x8
15 EDU E203 ห้องเลขาคณบดี 1 4x4
16 EDU E204 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 2x4
17 EDU E205 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 1 2x4
18 EDU E206 ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 2x4
19 EDU E207 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์จิตวิทยาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 6 4x8
20 EDU E208 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 6 4x8
21 EDU E209 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การเรียนและการสอน 6 4x8
22 EDU E210 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรพลศึษา 6 4x8
23 EDU E211 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การบริหาร 6 4x8
24 EDU E212 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การวัดและการประเมินผล 6 4x8
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop