คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 1 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


Site Map

Site Map


ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา | ปรัชญา | วิสัยทัศน์ | เป้าหมาย | พันธกิจ | สัญลักษณ์ | ยุทธศาสตร์การพัฒนา | โครงสร้างองค์กร | โครงสร้างการบริหาร | คณะผู้บริหาร | บุคลากร | จำนวนอาจารย์ | จำนวนนักศึกษา | การเงินและงบประมาณ | FB:ศิษย์เก่า / ระบศิษย์เก่า | แผนที่มหาวิทยาลัย

การเรียนการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน | อาจารย์ประจำหลักสูตร | ข้อมูลการรับรองหลักสูตร

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | การใช้ Blog ในการนิเทศ

E-learning

edu-learning v.1.5.6 | edu-learning v.2.2.1

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารทั้งหมด | คำสั่งมหาวิทยาลัย | คำสั่งคณะ | เอกสารฝ่ายโสตทัศนศึกษา | แบบฟอร์มต่างๆ | SAR ประจำปี | SSR ประจำปี | คู่มือประกันคุณภาพ | รายงานประจำปี | เอกสารการประชุม | งบประมาณประจำปี | แผนปฏิบัติราชการประจำปี | ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู | ฝ่ายวิชาการ/หลักสูตร | เอกสารอื่นๆ ค้นหาเอกสาร

งานประกันคุณภาพ | งานวิจัย | งานอาคารและสถานที่ | งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ | สำรวจศิษย์เก่า | facebook | edu youtube


โปรแกรม ZOOM

ZOOM | แบบฟอร์มขอจองใช้โปรแกรมซูม [ZOOM] | ปฏิทินการจองโปรแกรมซูม [ZOOM] |

ปฏิทิน

ปฏิทินวิชาการ | ปฏิทินกิจกรรม | ปฏิทินปฏิบัติงาน

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวทั่วไป
- ข่าวพัฒนานักศึกษา
- ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- ข่าวประกวดราคา
- ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

- กิจกรรมทั่วไป
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมประกันคุณภาพ

วิดีทัศน์กิจกรรม | สารครุศาสตร์ |
โหวดอัตลักษณ์ | ห้องปฏิบัติการคอมพ์ |


เพลงคณะครุศาสตร์

เพลงคณะครุศาสตร์ | เพลงครูคือผู้ให้ | เพลงครูผู้เสียสละ | เพลงสัญญาหน้าเขา | เพลงเทิดค่าราชภัฏ | เพลงศรัทธามหาชัย | เพลงใต้ร่มนาคบุคร | เพลงรำวงชาวราชภัฏ | เพลงรำลึกพระคุณครู | เพลงลาท้องนาสู่มหาชัย | เพลงชีวิตครู | เพลงอำลามหาชัย

ติดต่อสอบถาม

สายตรงคณบดี | ติดต่อสอบถาม
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop