ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ออนไลน์

คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ออนไลน์ ในหัวข้อ “Life lesson you have learned during the COVID-19 pandemic” จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.
1. นางสาวนิษฐกานต์ กำเหนิดฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
2. นายรัฐธรรมนูญ คาวินพฤติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1
3. นายกีรติ สิทธิรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 3

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  แฟ้มข้อมูลข่าว news/filenews/1_290721_094141.pdf


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : อรดา
วันที่ประกาศ : 2021-07-29
สถิติการเข้าชม : 135 ครั้ง