ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ และได้รับคัดเลือเข้ารับรางวัลสุดยอดเด

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ และได้รับคัดเลือเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2564 ดังนี้
1. นายณัฐพงศ์ บุญชากร (โอเล่ย์) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้
2. นายธนโชติ เพชรสังฆาต(เคน) นายกองค์การบริหารนักศึกษา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 ได้รับตำแหน่ง รองประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้
3. นายอุทัย พงศ์สว่าง (อั๋น) รองนายกองค์การนักศึกษา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับคัดเลือเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2564

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
  แฟ้มข้อมูลข่าว news/filenews/1_160821_123055.pdf


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : ชิราพร
วันที่ประกาศ : 2021-08-13
สถิติการเข้าชม : 97 ครั้ง