คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม ทองจันทร์
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ “ภาษาไทยถิ่นใต้ : อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ครั้งที่ 4
จากการประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
จัดโดย : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

คลิปวิดีโอ https://fb.watch/7VMblvpvxQ/

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://fb.watch/7VMblvpvxQ/
  แฟ้มข้อมูลข่าว news/filenews/1_100921_131951.pdf


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : นพรัตน์
วันที่ประกาศ : 2021-09-10
สถิติการเข้าชม : 95 ครั้ง