คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products Chemistry) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.nstru.ac.th/th/news/view/3538/
  แฟ้มข้อมูลข่าว


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : นิตยารัตน์
วันที่ประกาศ : 2021-10-19
สถิติการเข้าชม : 121 ครั้ง