ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชติ เพรชสังฆาต นายสุริยา ชวดชุม และนายนวกิจ ปานรอด

คณะครุศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
นายธนโชติ เพรชสังฆาต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ได้รับการแต่งตั้งเป็น "รองประธานสมาพันธ์" นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้
นายสุริยา ชวดชุม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ประธานสภานักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการสมาพันธ์" นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้
และนายนวกิจ ปานรอด นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย อดีตประธานสภานักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็น "คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์" นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้
ประกาศการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=421631236088991&id=104088274509957
  แฟ้มข้อมูลข่าว


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล : กตัญญุตา
วันที่ประกาศ : 2021-11-1
สถิติการเข้าชม : 44 ครั้ง