ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

🎉🎉 ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 🎉🎉

1. คลิปวิดีโอเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) ในหัวข้อ "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ"
🥇รางวัลดีเด่น ได้แก่
🎥ทีมที่ 1 นางสาวคติยา ขวัญศรี นายอภิลักษณ์ ปัทมรักษ์ และนางสาวธัญญารัตน์ รักษาแก้ว หลักสูตรคณิตศาสตร์
👍👍 ชื่อผลงาน "ลำน้ำแห่งพิปูน สู่นทีแห่งชีวิต"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=1kYGJZMzx6E

🎥ทีมที่ 2 นายธนาธิป รัตนพันธ์ และนายชนาธิป บุญเสนา หลักสูตรสังคมศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "พระมหากษัตริย์นักออม"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=v2GIcD1Eg4I

🎥ทีมที่ 3 นางสาวสไบนาง แสวงแก้ว นางสาวสิริกานต์ รัตนมาศ นางสาววชิรญาณ์ ระเห็จหาญ นายธเนศ บุษราคัม และนางสาวชนินาถ เชาว์ช่างเหล็ก หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "ทำไมฉันจึงรักพระราชาผู้ยิ่งใหญ่"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zkJqdVapiuo

🥈รางวัลดีมาก ได้แก่
🎥ทีมที่ 1 นายศรัณย์ มุสิแก้ว นางสาวกนกวรรณ ระบำ และนางสาวชลธิชา ใจพินิจ หลักสูตรสังคมศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ คนลุ่มน้ำปากพนัง"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=hQoC3OoT8R0

🎥ทีมที่ 2 นางสาวนันธนิต ซ้ายชูจีน นางสาวธันยพร เกิดแก้ว นางสาวอุมาภรณ์ ชุมภูนุช นางสาวนัสรีน ประเสริฐดำ และนางสาวนาฐวรรณ คงเซ็น หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "โครงการที่พ่อสร้างให้"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=If-pc2cNSxY

🎥ทีมที่ 3 นางสาวชนัญชิดา หนูสุวรรณ นางสาวกิตติกา แนมไสย และนางสาวรัตรฎสภา บุญพา หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ The Best of Father"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=URbRwYd3U2A

🥉รางวัลดี ได้แก่
🎥นางสาวจรัญญา สงศรีอินทร์ นางสาวสุธาสินี อินทคีรี นายเกรียงศักดิ์ พันธ์สาย นายณัฐิวุฒิ บำรุง และนายดนุพล ไม้เรียง หลักสูตรสังคมศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "การทรงงานของพ่อในความทรงจำ | กลุ่มเบญจมิตร"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=qqzU7LKQrF0

2. คลิปวิดีโอรำลึกถึงพระคุณบิดา ในหัวข้อเรื่อง "ทำไมฉันจึงรักพ่อ"
🥇รางวัลดีเด่น ได้แก่ นายธนาธิป รัตนพันธ์ นายณัฐวุฒิ บำรุง นายชนาธิป บุญเสนา และนางสาวสุวรรณรัตน์วงษ์ หลักสูตรสังคมศึกษา
👍👍ชื่อผลงาน "Father is my role model | จริยชาวนภินทร์"
⭐⭐รับชมผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=7ut1qMIlv0I

👏👏 ทางคณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมส่งผลงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ 👍👍

  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/EduNSTRU/
  แฟ้มข้อมูลข่าว


 
ผู้ประกาศ : สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล :
วันที่ประกาศ : 2021-12-1
สถิติการเข้าชม : 164 ครั้ง