คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 3 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด | ข่าวทั่วไป | ข่าวพัฒนานักศึกษา | ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์ | ข่าวประกวดราคา | ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์

   ข่าวทั่วไป
ขอเชิญคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมการขับเคลื่อนการจัดทำวารสารวิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำระบบวารสารวิชา   [2021-12-27] [480]
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมบุคลากร พิธีทำบุญคณะครุศาสตร์ และงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565   [2021-12-21] [68]
ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ    [2021-12-12] [165]
โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อบรมหัวข้อ "การทำงานผ่านระบบออนไลน์"   [2021-11-02] [114]
คำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการทำงานที่บ้าน (Work Form Home)เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19)   [2021-10-29] [173]
ข่าวทั้งหมด  

   ข่าวพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ในสถานการ์ covid -19   [2021-11-1] [75]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564   [2021-07-13] [103]
กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย) ด้วยระบบออนไลน์ WEBX   [2021-06-29] [94]
การสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนจบการศึกษาในปี 2562 ในหัวข้อ “การตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ยังไงก็ได้งาน”    [2020-04-10] [246]
โครงการต้นกล้าแห่งความดี สร้างครูดี มีคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1   [2017-08-02] [575]
ข่าวทั้งหมด  

   ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-3   [2021-12-21] [68]
กำหนดการกิจกรรมเรียนรู้งานวิชาการโรงเรียนให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (นศ.รหัส 61)   [2021-10-9] [108]
แบบประเมินสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   [2021-03-16] [978]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานวิชาชีพครู (นักศึกษาชั้นปีที่ 5)   [2020-06-09] [271]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประกวดผลงานเด่นครูฝึกสอน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๑   [2019-02-05] [417]
ข่าวทั้งหมด  

   ข่าวประกวดราคา
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อวัสดุฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 จำนวน 5 รายการ   [2021-12-17] [85]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดเครื่องกราดภาพแบบป้อนกระดาษ (แสกนเนอร์แบบป้อนกระดาษ) จำนวน 1 เครื่อง และกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์แบบเ   [2021-11-18] [93]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 18 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 13 เครื่อง   [2021-11-18] [90]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ   [2021-11-15] [87]
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM Education จำนวน 1 ชุด   [2021-11-10] [100]
ข่าวทั้งหมด  
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

sisli escort sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort umraniye escort istanbul escort besiktas escort bomonti escort istanbul escort maslak escort atakoy escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort isitme cihazi umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop