คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
MenuL คณะครุศาสตร์
 
  ประวัติความเป็นมา  
  ปรัชญา  
  วิสัยทัศน์  
  พันธกิจ  
  อัตลักษณ์/สัญลักษณ์  
  โครงสร้างองค์กร  
  คณะผู้บริหาร  
  ค้นหาบุคลากร  
  จำนวนบุคลากร  
  จำนวนนักศึกษา  
  การเงินและงบประมาณ  
  ศิษย์เก่า / Fanpage  
  แผนที่มหาวิทยาลัย  
 
     
 
  การเปิดรับสมัครนักศึกษา  
  หลักสูตรที่เปิดสอน  
  ข้อมูลการรับรองหลักสูตร  
  สืบค้นสภาพนักศึกษา  
  สืบค้นผู้สำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นการสำเร็จการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอบนักศึกษา  
  สืบค้นใบรายชื่อนักศึกษา  
  ตรวจสอบผลการเรียน  
  ปฏิทินการศึกษา  
  สืบค้นตารางสอน  
  สืบค้นตารางเรียน  
  มคอ.  
 
     
 
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 59  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 60  
  ฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษารหัส 61  
  ระบบประเมินนักศึกษาฝึกฯ  
  การใช้ Blog ในการนิเทศ  
  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ  
 
     
 
     
 
จำนวนผู้ออนไลน์ ขณะนี้  Online : 3 คน
MenuT

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพกิจกรรม | หลักสูตร | ดาวน์โหลดเอกสาร | หนังสือภายนอก | งานวิจัย | ประกันคุณภาพ | คณะ/หน่วยงาน | ระบบ/บริการ | E-Book | Facebook | Zoom | Site Map | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ตัวใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด | ข่าวทั่วไป | ข่าวพัฒนานักศึกษา | ข่าวฝ่ายฝึกประสบการณ์ | ข่าวประกวดราคา | ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์

ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์
  มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 50 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน 2021-12-23
2 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรไพลิน หนูสีแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาพลศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2021-12-21
3 ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 2021-12-1
4 ขอแสดง​ความยินดีกับนายธนพล​ คงนวลใย​ ที่ผลงานได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ​ 1st CrC academy​ International 2021-11-19
5 ขอแสดงความยินดีกับ นายธนโชติ เพรชสังฆาต นายสุริยา ชวดชุม และนายนวกิจ ปานรอด 2021-11-1
6 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2021-10-19
7 ขอแสดงความยินดีกับ​ นายณัฐพงศ์​ บุญชากร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเด็ก เเละเยาวชนดีเด่น​จังหวัดตรัง 2021-09-24
8 ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุ่มดำ นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา 2021-09-21
9 ขอแสดงความยินดีกับ นายสุริยา ชวดชุม ประธานสภานักศึกษา นักศึกษาสาขาศิลปะ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ 2021-09-17
10 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤสรณ์ ศรีวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเยาวชนต้นแบบดีเด่น 2021-09-15
11 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอุดม ทองจันทร์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 2021-09-10
12 ขอแสดงความยินดีกับ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้รับตำแหน่ง ประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ และได้รับคัดเลือเข้ารับรางวัลสุดยอดเด 2021-08-13
13 ขอแสดงความยินดีกับนายศักดิ์สิทธิ์ ใจรังษี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 2021-08-11
14 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ออนไลน์ 2021-07-29
15 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายสมปราชญ์ บุญชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2021-05-19
16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภัทรอนงค์ คงช่วย 2020-10-26
17 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผ.ศ.สรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2020-09-15
18 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อารี สาริปา สาขาวิชาการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2020-09-15
19 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์อัปสร ชูวิวัฒน์รัตนกุล และนางสาวรัชฎาภรณ์ ชูเสือหึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2020-09-11
20 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน (อาร์ตี้) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2020-8-27
21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถนอม เลขาพันธ์ 2020-08-25
22 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รพีพรรณ อักษราวดีวัฒน์ ที่สำเร็จการศึกษา ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2020-01-31
23 คณะครุศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาววนิตา เมืองรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2019-11-25
24 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธรนันท์ จันทร์แดง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2019-11-1
25 ขอแสดงความยินดีกับ นายนวกิจ ปานรอด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 2019-7-25
26 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2019-05-22
27 คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศักดิ์ แช่ตั้ง สาขาวิชาฟิสิกส์ 2019-05-22
28 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการดีเด่น 2019-04-04
29 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.รัชนี สิทธิศักดิ์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2019-03-18
30 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลในเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกศึกษา 2019-03-12
 

 [1] [2]
 มีทั้งหมด 50 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ
Coppy Right
line facebook youtube ContactUs

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 หมู่ 4  ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปณ. 80280
Tel: 075-845-510, Fax: 075-392-239
E-mail: edu.nstru@hotmail.com
Copyright 2017 , Faculty Of Education Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. All right reserved.


ผู้พัฒนาระบบ

song lyrics